Image Alt

Hakkımızda

OSKAD

Uzun yıllardır edindiği tecrübeye ve kurumsal markasına güvenerek 2013 yılında işverenlerin ihtiyaçlarına göre çözümler sunmak ve yenilikçi zihniyetiyle sektör hedeflerini yükseltmek amacıyla kurulmuştur. Hedefimizden sapmadan, tüm proje ve üretim süreçlerini analitik ve modern yöntemlerle takip ederek mükemmel hedeflerimize doğru yürüyoruz. Gerek tasarım gerekse inşaat işlerinde işverenlerimize kusursuz, kesintisiz ve kaliteli hizmet vermekteyiz.

İŞVEREN İHTİYAÇLARINA GÖRE

2013 yılında kurulan firmamız, yaratıcı ve tecrübeli ekibimiz sayesinde kısa sürede sektörde fark edilen ve saygın bir marka olarak yerini almıştır.

Dünyanın farklı bölgelerinde, çok büyük kuruluşların en özel projelerini kabul eden OSKAD, en faydalı üretim ve yatırımlarında optimum tasarım, mühendislik, tasarım ve yönetim danışmanlığı gibi işverenlerin ihtiyaçlarına göre birçok konuda ve alanda hizmet veren bir markadır.

GELİŞİME VE GELECEĞE KATKI

OSKAD olarak portföyümüzü ve faaliyet alanımızı yurt dışı ve yurt içi projelerimizle genişletiyoruz. Uzun saatler süren yoğun çalışmalarla edindiğimiz iş becerilerimizi geliştirerek daha iyi performans hedefliyoruz. Var olan formunun dışında kalan sonsuz madde varyasyonlarını, amacına uygun mükemmel kreasyonları, gelişime ve geleceğe katkı sağlayan yeni işlere tasvir ediyoruz.

Dünya standartlarında yüksek kaliteye bağlı olarak, kalitenin tüm organizasyon aşamasını ve tüm ekibimizi kapsaması gerektiğine inanıyoruz.
Bu süreçte en değerli kaynağımız olan ekibimizin,
büyük ve güçlü bir aile bilinciyle kaliteyi mutlak hale getirdiğini her zaman gözlemliyoruz.
Her bir projenin kendi dinamikleri içinde, çok farklı ihtiyaçlar içerdiğinin bilincinde olarak, her proje için özel bir kalite kontrol planı hazırlıyoruz.
Bu şekilde kaliteyi mutlak ve vazgeçilmez hale getirmek ana hedefimiz oluyor.

Kalite ve standartlara bağlı kalabilmenin en önemli detayı olarak, seçilen her üründen ve en küçük yapı parçasından
başlayıp en son noktaya kadar, işverenlerimiz için en mükemmel değeri yaratmaya çalışıyoruz.
Her büyük kurgunun birçok küçük parçalardan oluştuğunun farkında olarak, toplam kalitenin her bir
küçük parçanın kalitesine bağlı olduğunu, her süreçte takip etmenin çok değerli olduğunu unutmuyoruz.

Kalite sürecini her an denetlemenin mutlak kalite için yeterli olmadığı gerçeği sebebi ile tecrübeli ekibimizin her an gelişen
malzeme teknolojileri ve yeni modern teknikler konusunda eğitiminin sağlanması bizim için vazgeçilmez bir kural olmuştur.
Her bir oluşumdan edindiğimiz tecrübelerimizi genç ekip arkadaşlarımıza aktarmak, kalite sürecini sürekli hale getirir.
Sürdürülebilir bir mutlak kalite anlayışı, nesiller ve zamanlar arası bilgi aktarımı, iş sürecinde
oluşabilecek maliyet ve zaman kayıplarını minimumda tutmamızı sağlar.

Kuruluşumuz en üst kalite seviyesinde faaliyetlerini yürütürken, iş emniyeti bağlamında çalışanlarının sağlık ve güvenlik yönünden korunmasını,
sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda doğal çevrenin gözetilmesini amaç edinmiştir.


Bu kapsamda Kalite, Çevre ve İSG Entegre Yönetim sistemleri ile ilgili aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir.

  • KALİTE

    Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, ürünlerimizin zamanında teslimatlarını

    gerçekleştirip, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak.

  • ÇEVRE

    "Çevreyi Koruma ve Saygı” ilkesinden hareketle tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma

    indirmek, çevre konusunda duyarlı ve dikkatli olmak, çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak

    ve doğal kaynakları korumak.

  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

    İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sağlık Bozulmalarının önlenmesini sağlamak.

    “Hiçbir İş Güvenlik Önlemini Almadan Yapılacak Kadar Önemli Olamaz” ilkesini benimsemek,

    benimsetmek.

  • YASAL MEVZUATA UYUM

    “Gönüllülük” esasından hareketle, tüm kanuni yükümlülük ve standartların ötesinde bir

    mükemmellikte çalışmak.

  • TEKNOLOJİ – ENERJİ VE KAYNAK KULLANIMI

    Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için çevre ve insan sağlığı ile uyumlu güncel teknolojiden

    maksimum düzeyde faydalanmak.

  • EMNİYET VE TASARRUF

    İş kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için tedbirler almak, iş kayıplarını

    önlemek ve çalışanları bilinçlendirerek, doğaya hassas, maksimum verimlilik ile üretimi sağlamak.

    Doğal kaynak, üretim kaynakları ve tüm girdileri en verimli şekilde tutarak, yüksek performans elde

    edebilmek.

  • EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME

    Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle çevreye duyarlı, işine saygılı, yenilikçi insan kaynağını

    oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.

  • SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME

    Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sistemlerimizin şartlarına uymak ve

    sistemin performansını / etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Çalışanlarımızın farkındalıklarını artırarak standartların gereklerini yine çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

OĞUZ KADIOĞLU MİMARLIK

Oğuz Kadıoğlu Mimarlık ve OSKAD İnşaat Anonim Şirketleri 2013 yılında Salih Oğuz Kadıoğlu tarafından, uluslararası bir şirket olarak yapılardaki yönetim ve tasarım tecrübelerinin devamı niteliğinde kuruldu.

Profesyonel mimarlık kariyerine otel, havaalanı ve büyük metrajlı projelerin tasarımını yaparak başlayan Kadıoğlu, zaman içerisinde proje ve şantiye yönetimi konusunda dünyaca ünlü projelerde yer aldı ve tecrübelerine bu alanda devam ediyor.

Oğuz Kadıoğlu Mimarlık ve OSKAD inşaat Anonim Şirketleri olarak başta Azerbaycan olmak üzere Rusya, Karadağ, Almanya ve Türkiye gibi dünyanın farklı ülkelerinde çalışmalarımıza hızla devam ediyor ve büyüyoruz.

Uluslararası platformda kendi becerilerimizi ve rekabet gücümüzü artırıyoruz. Modern yönetim anlayışımız ve yüksek nitelikli, dinamik ekibimiz ile mimari tasarım ve inşaat yapım sürecine öncülük etmeyi ve yeni bir vizyon getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda kuruluşumuzdan bu zamana kadar birçok projenin hem tasarımını hem de inşaatın her aşamasını başarı ve takdir ile tamamlıyoruz.
Tasarım ve inşaat, uzun ve yoğun emekli bir süreç iş verenler, iş ortakları, tedarikçiler ve çevre ile en yüksek mesleki ve ahlaki etik standardı baştan sona kadar sağlayarak ilerlemek misyonumuzdur. İş verenlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini en yüksek seviyede karşılamak için deneyimlerimize güveniyoruz. Belirlenen programa bağlı kalarak, hedeflenen bütçeler dahilinde olağanüstü kalite sunmak için aralıksız çalışıyoruz.

Güven, saygı ve doğruluk üzerine geliştirdiğimiz ilişkiler sürekliliğimizin temel taşlarını oluşturuyor.

“Her yapının bir hikayesi vardır. İçinde aşk, tutku ve emek varsa hikayeniz zamansız bir eser olur.”

d
Sed ut perspiclatis unde olnis iste errorbe ccusantium lorem ipsum dolor